Privacyreglement

Rebound Your Mind in Tilburg is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke gegevens zoals in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

De persoonsgegevens worden verwerkt doordat u gebruik maakt van de diensten van Rebound Your Mind of als u deze zelf aan ons verstrekt.

Verwerkte persoonsgegevens

Rebound Your Mind verwerkt een aantal persoonsgegevens, namelijk: naam, geslacht, geboorteplaats en datum, adresgegevens, telefoonnummer, rekeningnummer en e-mailadres.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Rebound Your Mind verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

De website van Rebound Your Mind en/of dienst hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Rebound Your Mind in Tilburg verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

o Het afhandelen van uw betaling

o U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

o U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

o Rebound Your Mind verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Bewaren van persoonsgegevens

Rebound Your Mind bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

De medewerkers van Rebound Your Mind delen geen persoonsgegevens met derden.

Rebound Your Mind gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar reboundyourmind@gmail.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Persoonsgegevens beveiligen

Rebound Your Mind neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via reboundyourmind@gmail.com